2005
5-7 maj SVS´veterandagar. Ålleberg med årsmöte den 7:de
1 juni Segelflygmuséet Ålleberg öppnas
9 - 17 juli SVS-läger för S-certförnyelse. Ålleberg
27 juli - 6 augusti 33:dje Internationell Vintage Glider Club Rally Eggersdorf-Muncheberg
(Luftspost-Landesverband Brandenburg E.V.)
12-14 augusti SVS´veterandagar. Ålleberg
20 - 27 augusti International Meeting Elmira, USA
18 -20 november Billingehuskonferensen, Skövde