2007
15 februari Styrelsemöte
17 maj Flygning? på Ålleberg
18 maj Flygning? på Ålleberg
19 maj Flygning? på Ålleberg Årsmöte
20 maj Flygning? på Ålleberg
2 juni Muséet öppnar
9 juli Flygning på Ålleberg
10 juli Flygning på Ålleberg
11 juli Linné på Ålleberg
12 juli Flygning på Ålleberg
13 juli Flygning på Ålleberg
14 juli Flygning på Ålleberg
26 juli - 5aug VGC Rally i Nitra Slovakien
17-19 augusti Veteranflygdagar på Ålleberg
2 september Muséet stänger