2008
1-4 mal Montering av flygplan, Ålleberg
17 maj Flygning? på Ålleberg Årsmöte
18 maj Flygning? på Ålleberg
7 juli Flygning på Ålleberg
8 juli Flygning på Ålleberg
9 juli Flygning på Ålleberg
10 juli Flygning på Ålleberg
11 juli Flygning på Ålleberg
12juli Flygning på Ålleberg
13 juli Flygning på Ålleberg
23 - 31 juli VGC Rendezvous i Gundelfingen
30 juli - 10 aug VGC Rally i Wels
15-17 augusti Veteranflygdagar på Ålleberg
17 augusti Nordiska Segelflygdagen