2009
23 maj 25-årsjubileum för Ållebergs segelflygmuseum
25 maj Segelflygmuseet öppnar för säsongen
25 juni Veteransegelflyg på Ålleberg
26 juni Veteransegelflyg på Ålleberg
27 juni Veteransegelflyg på Ålleberg
28 juni Veteransegelflyg på Ålleberg
23 juli Veteransegelflyg på Ålleberg
24 juli Veteransegelflyg på Ålleberg
25 juli Veteransegelflyg på Ålleberg
26 juli Veteransegelflyg på Ålleberg
27 augusti Veteransegelflyg på Ålleberg
28 augusti Veteransegelflyg på Ålleberg
29 augusti Veteransegelflyg på Ålleberg
29 augusti Segelflygmuseet stänger för säsongen
30 Augusti Veteransegelflyg på Ålleberg