2012
19 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
20 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
21april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
22 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
17 maj Flygning på Ålleberg
18 maj Flygning på Ålleberg
19 maj Flygning på Ålleberg Årsmöte med samkväm på kvällen
20 maj Flygning på Ålleberg
14 juni Flygning på Ålleberg
15 juni Flygning på Ålleberg
16 juni Flygning på Ålleberg
17 juni Flygning på Ålleberg
19 juli Flygning på Ålleberg
20 juli Flygning på Ålleberg
21 juli Flygning på Ålleberg, 70-års jubileum   Program
22 juli Flygning på Ålleberg, 70-års jubileum  Program
16 augusti Flygning på Ålleberg
17 augusti Flygning på Ålleberg
18 augusti Flygning på Ålleberg
19 augusti Flygning på Ålleberg
20 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
21september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
22september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
23 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern

Inför besöket på Ålleberg

Restaurangen öppen 08.00 — 20.00.

Kontaktperson: Camilla 0515 371 57.
Camilla svarar även för inbokning av övernattning i "Ållebyn".
Pris 150:— per natt.