2013
4 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
5 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
6 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
7 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
16 maj Flygning på Ålleberg
17 maj Flygning på Ålleberg
18 maj Flygning på Ålleberg Årsmöte med samkväm på kvällen
19 maj Flygning på Ålleberg
13 juni Flygning på Ålleberg
14 juni Flygning på Ålleberg
15 juni Flygning på Ålleberg
16 juni Flygning på Ålleberg
18 juli Flygning på Ålleberg
19 juli Flygning på Ålleberg
20 juli Flygning på Ålleberg
21 juli Flygning på Ålleberg
22 augusti Flygning på Ålleberg
23 augusti Flygning på Ålleberg
24 augusti Flygning på Ålleberg
25 augusti Flygning på Ålleberg
19 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
20 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
21september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
22 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern

Inför besöket på Ålleberg

Restaurangen öppen 08.00 — 20.00.

Kontaktperson: Camilla 0515 371 57.
Camilla svarar även för inbokning av övernattning i "Ållebyn".
Pris 200:— per natt.