2014
24 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
25 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
26 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
27 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
22 maj Flygning på Ålleberg
23 maj Flygning på Ålleberg
24 maj Flygning på Ålleberg    Årsmöte kl 16.00     Samkväm på kvällen
25 maj Flygning på Ålleberg
26 juni Flygning på Ålleberg
27 juni Flygning på Ålleberg
28 juni Flygning på Ålleberg
29 juni Flygning på Ålleberg
Vecka 29

14 - 20 juli

Under vecka 29, 14-20 juli flyger vi med våra veteranplan under hela veckan. Alla SVS-medlemmar och andra intresserade är välkomna upp till Ålleberg för att flyga när det passar. Bogserförare och annan personal kommer att finnas på plats hela veckan.
Bokning av rum på berget görs till Camilla på restaurangen tel 0515-37157.
28 augusti Flygning på Ålleberg
29 augusti Flygning på Ålleberg
30 augusti Flygning på Ålleberg
31 augusti Flygning på Ålleberg
25 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
26 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
27september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
28 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern