2015
23-26 april Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
14-17 maj Flygning på Ålleberg
16 maj Årsmöte med amkväm på Ålleberg
28-31 maj Retromöte. Inbjudan till flygning med segelplan från 50 och 60-talen
25-28 juni Flygning på Ålleberg
Vecka 29 juli Flygning på Ålleberg hela veckan (lördag till nästkommande söndag)
Sommarläger på Ålleberg
27-30 augusti Flygning på Ålleberg
17-20 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande av museet inför vintern