2016
28 april - 1 maj Arbetsdagar för iordningställande av museets och våra flygplan
19 - 22 maj Flygning på Ålleberg
21 maj SVS Årsmöte 21 maj
16 - 19 juni Flygning på Ålleberg
16 - 24 juli

Under vecka 29, 16 – 24 juli, flyger vi med våra veteranflygplan under hela veckan. Alla SVS-medlemmar och andra intresserade är välkomna upp till Ålleberg och flyga när det passar. Bogserförare och annan personal kommer att finnas på plats hela veckan.

Retro-meet för 50-60 talsflygplan ingår som en del av verksamheten.

Bokning av övernattningsrum görs hos Camilla på restaurangen, 0515-37157

(VGC-rally i Finland vexka 30)

25-28 augusti Flygning på Ålleberg
15-18 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern
6 -9 oktober Om möjligt flygning på Ålleberg samt iordningställande inför vintern

Priser vid flygning på Ålleberg 2016