2017
29 april - 1 maj Arbetsdagar för iordningställande av museets och SVS flygplan
18 - 21 maj Flygning på Ålleberg
20 maj Årsmöte med samkväm på kvllen. Kallelse HÄR
15 - 18 juni Flygning på Ålleberg
15 - 23 juli

Flygning på Ålleberg hela veckan (lö till nästa sö).

Retromeet 2016 ingår

17-20 augusti Flygning på Ålleberg
14-17 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande av museet inför vintern
oktober Hangflygning på Ålleberg, nedmontering, tidpunkt bestäms senare.
Alla flygplan flygs inte varje år förutom en kärnuppsättning. Några roteras runt och flygs ett år och vilar sedan något år.
Flygbara flygplan
Bergfalke II/55 (med kantig huv givetvis)
Slingsby T21 (side by side open cockpit)
Kranich
K8b
EoN Olympia
Phoebus A
Grunau Baby
Ka 6 CR
L-Spatz 55 m.fl

Dessutom finns flera intressanta privatägda retro eller veteransegelflygplan hos medlemmarna som man kan få flyga i Dk eller Ek efter överenskommelse med ägarna. (retro= 50/60-talare). Noteras kan t.ex Bocian, Ka2B, Foka, Ka6E m.fl

Normalt använder vi flygbogsering med Segelflygets bogserflygplan men sedan sommaren 2015 startas det även med vinsch uppe på Ålleberg. Ibland är vi nere på fältet i Falköping och flyger.
Alla medlemmar som saknar cert kan givetvis flyga tvåsitsare. Skall du flyga Ek krävs förutom giltigt cert och kontrollflygning att du är huvudmedlem i en segelflygklubb och betalande medlem i Segelflygets Veteransällskap.

Avgifter:
Medlemskap för de som är >25 år (SVS-Nytt 4 ggr/år, tillgång till SVS flygplan och fritt inträde på Museet) 300 kr/år
Medlemskap för de som är <26 år ”-” 150 kr/år
Bogsering 500 m (kan ändras pga bränslepriser/skatter mm ) 250 kr 800m 340 kr
Segelflygplan vid bogserstart 250 kr upp till 30 min : 350kr över 30 min till ∞
Vinschstart 50 kr
Segelflygplan vid vinschstart <10 min 50 kr sedan som vid bogs
Presentkort/provstart inkl bogserng 900 kr
Presentkort/provstart inkl vinsch 300 kr