2018
6 - 8 april Årstillsynshelg
26 - 29 april Flyghelg samt iordningsställndeÅrstillsynshelg
17 - 20 maj Flyghelg med årsmöte 19 maj kl 18.00
14 - 17 juni Flyghelg
V 29

Flygvecka

23-26 augusti Flyghelg
14-16 september Flygnhelg
11-14 oktober Flyghelg, hangflygning, nedmontering
Under sommaren, en vecka i månadsskiftet juli/augusti, brukar ett antal av våra medlemmar delta i det årliga VGC-rallyt (Vintage Gliding Club, internationell veteransegelflygklubb) som anordnas i något land i Europa. Vi planerar att vara med i 2018 års rally som går i Stendal väster om Berlin. Anmäl intresse till sekr att följa med redan nu.
Alla flygplan flygs inte varje år förutom en kärnuppsättning. Några roteras runt och flygs ett år och vilar sedan något år. 2018 räknar vi med att flyga med
Bergfalke II/55 (med kantig huv givetvis)
Slingsby T21 (side by side open cockpit)
Kranich
K8b
EoN Olympia
Grunau Baby
Ka 6 CR
Dessutom finns flera intressanta privatägda retro eller veteransegelflygplan hos medlemmarna som man kan få flyga i Dk eller Ek efter överenskommelse med ägarna. (retro= 50/60-talare). Noteras kan t.ex Bocian, Ka2B, Foka, Ka6E m.fl.
Normalt använder vi flygbogsering med Segelflygets bogserflygplan men sedan sommaren 2015 startas det ibland med vinsch uppe på Ålleberg. Ibland är vi nere på fältet i Falköping och flyger.
Alla medlemmar som saknar cert kan givetvis flyga tvåsitsare. Skall du flyga Ek krävs förutom giltigt cert och kontrollflygning att du är huvudmedlem i en segelflygklubb och betalande medlem i Segelflygets Veteransällskap.
Avgifter:
Medlemskap för de som är >25 år (SVS-Nytt 4 ggr/år, tillgång till SVS flygplan och fritt
inträde på Museet) 300 kr/år
Medlemskap för de som är <26 år ”-” 150 kr/år
Bogsering 500 m (kan ändras pga bränslepriser/skatter mm ) 250 kr 800m 340 kr
Segelflygplan vid bogserstart 250 kr upp till 30 min : 350kr över 30 min till ∞
Vinschstart 50 kr
Segelflygplan vid vinschstart <10 min 50 kr sedan som vid bogs
Presentkort/provstart inkl bogserng 900 kr
Presentkort/provstart inkl vinsch 300 kr

Kontakt och mailadresser mm
Rolf Björkman, ordf i SVS 070-3428161 rolf@ksak.se
Anders Bjellby, flygchef i SVS 070-8411467 anders.bjellby@comhem.se
Petter Lindberg, teknisk chef i SVS 0047-97123887 plindb@online.no
Bernt Hall, sekr i SVS 070-5413674 bernt.hall@gmail.com
Ållebergs Segelflygmuseum 0515-37185
Ållebergs stugor och restaurang 0515-37157 info@allebergscafe.se
Segelflygets Veteransällskap www.svs-se.org
SVS Facebooksida Segelflygets veteransällskap Ålleberg
Medlemsanmälan kan ske på blankett som finns på SVS hemsida. Avgiften sättes in på
plusgiro 454 34 69-3 (glöm inte ange namn!)