2019
9 -10 mars Underhållshelg
30 -31 mars Underhållshelg
25 - 28 april Flygning på Ålleberg. Arbetsdagar för iordningställande av museet.
Extra årsmöte 27 april kl 17.00
16 - 19 maj Flygning på Ålleberg. Årsmöte 18 maj kl 17.00
13 - 16 juni Flygning på Ålleberg.
V 28

Flygning på Ålleberg hela veckan (6-14 juli, lö till nästa sö).

15 - 18 augusti Flygning på Ålleberg.
12-15 september Flygning på Ålleberg samt iordningställande av museet inför vintern
10-13 oktober Hangflygning på Ålleberg, nedmontering.
Under sommaren, en vecka i månadsskiftet juli/augusti brukar ett antal av våra medlemmar delta i de årliga VGC-rallyn (Vintage Gliding Club, internationell veteranflygsammanslutning) som anordnas i något land i Europa. De senaste åren har vi varit i t.ex Litauen, Ungern, Tyskland och Danmark. Sommaren 2019 går VGC-rallyt i England.
Alla flygplan flygs inte varje år förutom en kärnuppsättning. Några roteras runt och flygs ett år och vilar sedan något år. I museet och i vårt förråd har vi ett 30 tal flygplan.
Flygbara flygplan
Bergfalke II/55 (med kantig huv givetvis) EoN Olympia
Slingsby T21 (side by side open cockpit) Vasama
Kranich (ommålning och översyn pågår, evt klar först 2020) Grunau Baby IIB
K8b
Dessutom finns flera luftvärdiga intressanta privatägda retro eller veteransegelflygplan hos medlemmarna som man kan få flyga i DK eller EK på Ålleberg efter överenskommelse med ägarna. (retro= 50/60-talare) t.ex Bocian, Ka2B, Foka, Ka6E, Vasama, Pirat m.fl
Normalt använder vi flygbogsering med Segelflygets bogserflygplan men sedan sommaren 2015 startas det även med vinsch uppe på Ålleberg. Ibland är vi nere på fältet i Falköping.
Alla medlemmar som saknar cert kan givetvis flyga tvåsitsare med instruktör. Skall du flyga EK krävs förutom giltigt cert och kontrollflygning att du är betalande medlem i SVS och har förbundsanslutning till Segelflyget. Förbundsavgiften kan du antingen betala via oss eller via din hemklubb.

Kontakt och mailadresser mm
Rolf Björkman ordf 070-3428161 rolf@ksak.se
Anna-Kari Warming kassör 08-336555 anna-kari.warming@comhem.se
Anders Bjellby vice ordf, museichef 070-8411467 anders.bjellby@comhem.se
Anders Bjellby tf teknisk chef ”-” ”-”
Mikael Högstadius segelflygchef 073-5009654 kmhogstadius@gmail.com
Bernt Hall, sekr 070-5413674 segelflygregistret@gmail.com
Ållebergs Segelflygmuseum 0515-37185
Ållebergs stugor och restaurang 0515-37157
allebergrestaurang@gmail.com
Segelflygets Veteransällskap www.svs-se.org
SVS Facebooksida Segelflygets veteransällskap Ålleberg
Medlemsanmälan kan ske på blankett som finns på SVS hemsida. Avgiften sättes in på
plusgiro 454 34 69-3 (glöm inte ange namn!)

Foreign members and donors can use the following IBAN/Swift numbers for payment of membership fees or donations. IBAN: SE1795000099604245434693 BIC/SWIFT: NDEASESS