Spanien VM 1952. Foto Yngve Norrvi. Till vänster Tage Löf, svensk mästare 1949 flyger här för Sverige. Till höger industrimannen från Sydafrika, Helli Lasch. Helli gjorde sig känd för dristiga åskmolsflygningar i Sydafrika. Det var också Helli som ekonomiskt backade upp Björn Stender och hans epokgörande BS-1. Första exemplaret gick till Helli. Mycket riktigt bröts planet sönder i en molnflygning och Helli fick kliva ur.

Själv minns jag Helli från VM 56 i St Yan. Hellis vackra dotter, Kathrine, då i tjugoårsåldern bevakades svartsjukt av pappan som körde Porsche och fotograferade alla killar som kom i närheten av dottern med en kraftig telelins. Helli var också litet extravagant, enligt Tage, hans tävlingsplan under VM 1950 i Örebro hade tex sätet klätt med leopardskinn!

Thorsten Fridlizius