Vi beklagar att SVS-Nytt inte utkommit enligt plan men nästa nummer är nu på gång med intressant innehåll.

Men tills dess:

.

Stöd SVS och var med i vår verksamhet!

Betala din medlemsavgift för 2017 som är oförändrad 300 kr.

Plusgiro 454 34 69-3 (glöm ej att skriva ditt namn).
Gratis inträde på Museet

SVS-Nytt med 4 nummer/år
Vara med och flyg på Ålleberg i spännande segelflygplan