Arbetsvecka på Ålleberg 13-15 okt 2017. Foto Ingvar Hyllander.