Segelflygets Veteransällskap SVS

Vår uppgift är att:

Samla information och dokument om segelflyget i Sverige.
Leta upp och registrera alla typer av äldre glid- och segelflygplan.
Aktivt stötta och utveckla Ållebergs segelflygmuseum.
Ordna träffar och resor med anknytning till veteransegelflyg.
och

Framför allt - flyga med veteransegelflygplan.

Intressanta flygplan och rolig flygning till låg kostnad

SVS är en rikstäckande förening öppen för alla. Man behöver inte kunna flyga för att vara medlem, alla är välkomna. SVS har för närvarande cirka 250 medlemmar spridda över hela landet, några även från andra länder.

Som medlem i Segelflygets Veteransällskap stöttar du sällskapets strävan att bevara äldre segelflygplan, helst i luftvärdigt skick. OBS att det är segelflygplanen som är veteraner, vi välkomnar medlemmar i alla åldrar! Vår medlemstidning SVS-Nytt utkommer med 4 nummer/år.

Som medlem har du också möjlighet att flyga intressanta flygplan på härliga Ålleberg.

Du har också möjlighet att bli fadder åt något flygplan och eventuellt även disponera det på din hemmaflygplats.

Slutligen vill vi peka på en fin möjlighet att umgås med likasinnade i alla åldrar

Vi har ett intimt samarbete med Segelflyget och Segelflygmuseet uppe på Ålleberg där också majoriteten av flygningen sker. Det finns goda möjligheter till övernattning i Segelflygets stugor eller på campingen. Restaurangen är öppen sommarhalvåret.

Normalt flygs det en långhelg tors-sön (tors resdag) varje månad från april/maj till sept/okt samt en hel lägervecka under sommaren vanligen i juli. Men även andra tillfällen kan det vara möjligt. Allt annonseras i SVS-Nytt, på vår hemsida och Facebooksida.