Segelflygets Veteransällskap SVS styrelse 2018

Mailadresser och bostadsadresser tillhandahålls efter förfrågan på:
segelflygregistret@gmail.com

Ordförande
Rolf Björkman

Hässelby

070-3428161

Vice ordförande, museichef, tf teknisk chef
Anders Bjällby

Stockholm

08-336555

Sekreterare
Bernt Hall

Skövde

070-5413674

Kassör
Anna-Kari Warming

Stockholm

08-336555

Ledamot, segelflygchef
Mikael Högstadius

Växjö

073-5009654

Ledamot
Peter Holm

Lomma

070-7788039

Suppleant/ersättare
Piotr Müller

Göteborg
073-7771852

Suppleant/ersättare
Lennart Lagerfors

Sävedalen
070-5575416