Segelflygets Veteransällskap SVS styrelse 2017

Ordförande
Rolf Björkman

Backlöksvägen 103,
16577 Hässelby

070-3428161

Vice ordförande tillika
Segelflygchef
Anders Bjällby

St Eriksgatan 128 A
113 43 Stockholm
Tel 08-33 65 55

Sekreterare
Bernt Hall

Karl Eks Väg 1
541 54 Skövde
tel 070-5413674

Kassör
Anna-Kari Warming

St Eriksgatan 128 A
113 43 Stockholm
Tel 08-33 65 55

Ledamot tillika
Teknisk chef och SVS reprsentant i VGC
Petter Lindberg

Ledamot
Thorsten Fridlizius

Ladugårdsvägen 36
187 31 TÄBY

Adjungerad och till styrelsens förfogande

Piotr Müller

Gustavsgatan 49D
41617 Göteborg

Lennart Lagerfors

Ådäljan 15
433 69 SÄVEDALEN
Tel 031 26 13 51