Segelflygets Veteransällskap SVS styrelse 2016

Ordförande
Lennart Lagerfors

Ådäljan 15
433 69 SÄVEDALEN
Tel 031 26 13 51

Vice ordförande tillika
Segelflygchef
Anders Bjällby

St Eriksgatan 128 A
113 43 Stockholm
Tel 08-33 65 55

Sekreterare
Bernt Hall

Karl Eks Väg 1
541 54 Skövde
tel 070-5413674

Kassör
Anna-Kari Warming

St Eriksgatan 128 A
113 43 Stockholm
Tel 08-33 65 55

Ledamot tillika
Teknisk chef och SVS reprsentant i VGC
Petter Lindberg

Ledamot
Thorsten Fridlizius

Ladugårdsvägen 36
187 31 TÄBY

Adjungerad och till styrelsens förfogande

Piotr Müller

Gustavsgatan 49D
41617 Göteborg